ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น:

COLOR

ราคาล่าสุด:

1.20THB

เปลี่ยนแปลง +0.02
เปลี่ยนแปลง% +1.69%
อัพเดทล่าสุด 24 เมษายน 2561 16:39